Welcome to King Society
king rice product where to buy king activities FAQ nutrition update healthy menu game web links
Thai Edible Oil

 

อาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods)

              
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งด้านโภชนาการทำให้คนมีอายุยืนยาว
ในขณะเดียวกันก็ส่งผลทางลบ เช่น การมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำให้คนเรามีกิจกรรมทางกายน้อยลง
ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องน้ำหนักเกิน การมีผลิตภัณฑ์อาหารหลากหลายมากชนิด ทำให้กินเกินนำไปสู่ปัญหาภาวะ
ไขมันในเลือดสูง และแนวโน้มเกิดในวัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ 20 กว่า ทั้งภาวะน้ำหนักเกิน

 
ปัญหาสุขภาพของคนไทยนี้มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามกระแสโลก โรคต่างๆเหล่านี้สามารถป้องกันได้
ด้วยการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยเริ่มต้นด้วยการรู้จักเลือกชนิดของอาหารที่นอกจากจะให้สารอาหารหลัก
(Macronutrients)  คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน รวมทั้งจุลสารอาหาร (Micronutrients) ซึ่งได้แก่ แร่ธาตุ
และวิตามิน ในอาหารยังมีสารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ เช่น สารพฤกษเคมี (Phytochemicals) นอกจากนี้
ยังมีองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทำหน้าที่เดี่ยวๆ หรือทำงานร่วมกันขององค์ประกอบหลายตัว ทำให้มีฤทธิ์
ต่อการทำงานของร่างกายในการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่ได้กล่าวข้างต้น คุณสมบัตินี้เรียกว่าเป็น อาหารฟังก์ชั่น
หรือเรียกทับศัพท์ว่า Functional Foods 


  อาหารฟังก์ชั่นมีรากฐานจากปรัชญาของฮิปโปเคตีส นักปรัชญาชาวกรีก ซึ่งมีแนวคิด “ใช้อาหารเป็นยา”
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดและมีงานวิจัยสนับสนุน คือ ผักและผลไม้ ซึ่งเป็นอาหารฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในธรรมชาติ เช่น
บร็อคโคลี่ แครอท มะเขือเทศ และพรุน ในบล็อคโคลี่มีสารซัลโฟราเฟน ส่วนแครอทมีเบต้าแครอทีน
มะเขือเทศมีสารไลโคปีน และพรุนมีใยอาหาร ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คือ ลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็ง ส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด
 

  อาหารฟังก์ชั่นนอกจากจะมีอยู่ในธรรมชาติ อีกความหมายหนึ่งของอาหารฟังก์ชั่น
คือ เป็นอาหาร
ที่มีการแต่งเติมสารอาหารให้มากขึ้น เพื่อให้มีผลต่อการส่งเสริมสุขภาพเมื่อบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ
และเป็นส่วนหนึ่งของอาหารในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้อาหารฟังก์ชั่น ถูกนำมาสกัดและเติมลงในอาหารชนิดอื่น
เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์หลายชนิดยังไม่มีงานวิจัยสนับสนุนถึงประสิทธิผลของสาร
ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ                                                                  
 
   บทบาทและประโยชน์ของอาหารในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการป้องกันและรักษาโรคที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารและโภชนาการ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม เพียงทำความเข้าใจเรื่องสารอาหารและสารประกอบ
จากธรรมชาติ และให้เวลากับการประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น เท่านี้เราก็สามารถ
จัดอาหารฟังก์ชั่นให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้โดยง่าย นับเป็นความรู้และการลงมือปฏิบัติที่มีคุณค่าต่อร่างกาย
และทำให้เกิดความสุขใจในผลสำเร็จของเมนูเพื่อสุขภาพที่ลงมือทำด้วยตนเอง


ที่มา : ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์, 2553 , หนังสือ Functional Healthy Menu.

 
เรื่องน่ารู้กับน้ำมันรำข้าวคิง
ผิวสวย ด้วยอาหาร
อาหารต้านความดันโลหิตสูง
กินแก้อ่อนเพลีย
การบำบัดอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
อาหารต้านเครียด
ใยอาหารกับสุขภาพ
อาหารในยามวิกฤต
อาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods)
เกณฑ์อาหารว่าง-สีสัญญาณไฟจราจร
กินพอดีไม่มีโรคหัวใจ
1,

แสดงหัวข้อทั้งหมด
 
© All Rights Reserved, Thai Edible Oil Co., Ltd.
www.KingRiceBranOil.com