Welcome to King Society
king rice product where to buy king activities FAQ nutrition update healthy menu game web links
Thai Edible Oil

 

กินพอดีไม่มีโรคหัวใจ

 


ตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”
การเลือกกินอาหารที่มีตราสัญลักษณ“อาหารรักษ์หัวใจ” เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ และทั้งนี้ต้องกินในปริมาณ “พอดี” การกินพอดีมีองค์ประกอบสำคัญหลายประการคือ
 

1. พลังงานที่ได้รับจากอาหารพอเพียงกับพลังงานที่ต้องใช้ไปในการทำกิจกรรมต่างๆ ถ้าได้รับพลังงานมากกว่าที่ต้องใช้ไปอย่างต่อเนื่อง จะทำให้น้ำหนักเกิน ถ้าได้รับพลังงานน้อยกว่าที่ต้องใช้ไปจะทำให้น้ำหนักน้อย และในระยะยาวจะทำให้ขาดสารอาหารได้
2. มีความสมดุล ปริมาณของอาหารแต่ละกลุ่มหรือหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมเมื่อบริโภคแล้วทำให้ได้รับสารอาหารในระดับที่สมดุลกัน
3. มีความหลากหลาย อาหารต่างๆ ที่บริโภคในแต่ละวัน ในแต่ละกลุ่มหรือหมู่ไม่ซ้ำซาก จำเจ เพื่อให้ได้สารอาหารชนิดต่างๆ เฉลี่ยแล้วพอเพียง
4. มีปริมาณพอเหมาะในการใช้น้ำมัน น้ำตาลและเกลือหรือน้ำปลา หรือซอสปรุงรส ต้องมีปริมาณไม่มาก

เพื่อให้คนไทยบริโภคอาหารที่มีความเพียงพอ สมดุล หลากหลาย และปริมาณพอเหมาะ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำ “ธงโภชนาการ” ซึ่งได้แบ่งพลังงานให้เหมาะสมกับเพศ วัย และกิจกรรมประจำวัน ดังนี้

กลุ่มเด็ก อายุ 6-13 ปี ผู้หญิง (ทำงานนั่งโต๊ะ) ผู้สูงอายุ ควรได้พลังงานประมาณ 1,600 กิโลแคลอรี่
กลุ่มวัยรุ่นชาย – หญิง ผู้ชายวัยทำงาน ควรได้พลังงานประมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร นักกีฬา ควรได้พลังงานประมาณ 2,400 กิโลแคลอรี่

เมื่อทราบพลังงานที่เราควรได้รับแล้ว จะกินอาหารอย่างไร ก็ให้ประมาณการกินแต่ละหมวดอาหารดังนี้

หมวดอาหาร

พลังงานที่ต้องการ/วัน (กิโลแคลอรี่)

หน่วย

1,600

2,000

2,400

ข้าว-แป้ง

8

10

12

ทัพพี

ผัก

4

5

6

ทัพพี

ผลไม้

3

4

5

ส่วน

เนื้อสัตว์

6

9

12

ช้อนกินข้าว

นม

2

1

1

แก้ว

น้ำมัน

4

7

8

ช้อนชา

น้ำตาล

4

5

5

ช้อนชาหมวดข้าว-แป้ง ให้กินข้าวเป็นหลัก และเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์แป้งบางมื้อ เช่น ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ขนมจีน แป้งพิซซ่า ขนมที่ทำจากแป้งทั้งหลาย รวมทั้งเผือก-มัน และข้าวโพด ข้าวราดแกงหรืออาหารจานเดียวจะมีข้าวประมาณ 2½ - 3 ทัพพี

หมวดผัก ผักผัดจานเล็กสำหรับ 1 คน ประมาณ 2 ทัพพี หรือผักที่ใส่ในอาหารจานเดียว เช่น ราดหน้า ประมาณ 1 ทัพพี ควรกินผักชนิดต่างๆ หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปแต่ละวัน

ผลไม้ สำหรับผลไม้ที่เป็นผล 1 ส่วน จะประมาณดังนี้ กล้วยน้ำว้า 1 ผล กล้วยหอม ½ ผล ส้มเขียวหวาน 1 ผลใหญ่หรือเงาะ 4 ผล องุ่น 20 ลูก สำหรับผลไม้ผลใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้น เช่น สับปะรดและมะละกอ 1 ส่วน จะประมาณ 6-8 คำ

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ถั่วเมล็ดแห้ง ควรกินเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 6-9 ช้อนกินข้าวต่อวัน (ประมาณ 18-27 ชิ้น ขนาดหั่นผัด) กินเนื้อผัดชนิดต่างๆ สลับกับกินปลาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ส่วนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น ลูกชิ้น ไส้กรอก และหมูยอ กินเป็นบางครั้ง ถ้ากินถั่วเมล็ดแทนเนื้อสัตว์ให้คิดว่าถั่วเมล็ดสุก 1 ช้อนกินข้าวเท่ากับเนื้อสัตว์ ½ ช้อนกินข้าว

นม เป็นแหล่งของโปรตีนและแร่ธาตุที่สำคัญ คือ แคลเซียมในผู้ใหญ่ ควรดื่มนมพร่องมันเนยวันละ 1-2 แก้ว (นม 1 แก้วประมาณ 200 ซีซี.) ถ้าเด็กที่น้ำหนักตัวน้อยควรดื่มนมไขมันเต็ม ถ้าไม่ดื่มนมให้กินปลาซาดีน 1 กระป๋อง หรือปลาเล็กปลาน้อย 2 ช้อนกินข้าวแทน

 

ที่มา : ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์, 2548, หนังสืออาหารไทย หัวใจดี.

 

 
เรื่องน่ารู้กับน้ำมันรำข้าวคิง
ผิวสวย ด้วยอาหาร
อาหารต้านความดันโลหิตสูง
กินแก้อ่อนเพลีย
การบำบัดอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
อาหารต้านเครียด
ใยอาหารกับสุขภาพ
อาหารในยามวิกฤต
อาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods)
เกณฑ์อาหารว่าง-สีสัญญาณไฟจราจร
กินพอดีไม่มีโรคหัวใจ
1,

แสดงหัวข้อทั้งหมด
 
© All Rights Reserved, Thai Edible Oil Co., Ltd.
www.KingRiceBranOil.com