Welcome to King Society
king rice product where to buy king activities FAQ nutrition update healthy menu game web links
Thai Edible Oil

 

อาหารในยามวิกฤต

                 ปัจจุบันโลกของเราประสบปัญหาภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์อื่นๆบ่อยครั้งขึ้น การเตรียมการเพื่อรับภาวะวิกฤต
ที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอาหารการกินจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ไม่ได้เจาะจงสำหรับวิกฤตการณ์
อย่างเช่นการเกิดสงครามเท่านั้น นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยของเราก็มีการเตรียมพร้อมสำหรับช่วยเหลือประชาชน
ในด้านปากท้องเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นภัยจากพายุ
น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด เสบียงที่จัดเตรียมไว้นั้น
บางชนิดยังสามารถนำไปใช้ในการเดินทางไปในที่ทุรกันดาร หรือมีข้อจำกัดในการขนส่งและปรุงอาหาร เช่น การเดินทาง
ไปสำรวจพื้นที่ป่าเขา ทะเลทราย ขั้วโลก เป็นต้น มาลองดูกันว่าเขามีการจัดการเกี่ยวกับเสบียงเหล่านี้อย่างไร
 

แนวทางการช่วยเหลือด้านอาหาร
                การให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องพิจารณาทั้งในแง่ของปริมาณและชนิดของอาหาร
ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของภัยพิบัตินั้นด้วย แล้วยังต้องคิดถึงแนวโน้มว่าเหตุการณ์จะยืดเยื้อหรือไม่ ความยากง่าย ในการจัดเตรียม
และแจกจ่ายอาหารไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างไร โดยทั่วไปจะแบ่งการดำเนินการเป็น 2 รูปแบบคือ สำหรับภาวะฉุกเฉิน
และระยะสั้น และสำหรับเหตุการณ์เรื้อรัง ในภาวะฉุกเฉินจะเน้นการให้อาหารและน้ำเพื่อยังชีพ ต้องมีการดูแลกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษ
อย่างที่ทราบกันอยู่ มีทารก เด็กเล็ก หญิงมีครรภ์หรือให้นมลูก ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นหลัก หากเป็นสถานการณ์
ที่ยืดเยื้อจะต้องมีการแบ่งปันอาหารให้ทั่วถึงและคอยสอดส่องดูแลสุขภาพและภาวะโภชนาการในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น
กรณีหลังนี้ส่วนใหญ่จะใช้อาหารปกติอย่างที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวัน หาได้ง่ายในท้องถิ่นและที่ใกล้เคียงทั้งอาหารสด
และอาหารแห้ง มีอาหารให้ครบทุกหมู่ตามหลักโภชนาการเพื่อให้ได้สารอาหารที่จำเป็นครบถ้วน ทั้งสารอาหารหลัก วิตามิน
และแร่ธาตุ เพราะเป็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเป็นเวลานาน

                ถ้าเป็นเสบียงยังชีพ จะเน้นอาหารสำเร็จรูปควรให้พลังงานประมาณ 1,900-2,000 กิโลแคลอรี่ต่อวันคิดเป็นโปรตีน
ร้อยละ 10 ของพลังงานทั้งหมด ไขมันร้อยละ 20-45 และคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 70-80 คำนึงถึงพลังงานเป็นหลักเพื่อให้เพียงพอ
กับความต้องการของร่างกายและสามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากเป็นระยะสั้นๆ อาหารที่หน่วยงานต่างๆในประเทศไทยมักใช้เป็น
เสบียงยังชีพได้แก่ ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำพริกคลุกข้าว ผัก-ผลไม้กระป๋อง รวมทั้งน้ำดื่ม นอกจากนี้ยังมี
อาหารอื่นๆอีก เช่น ขนมปังปี๊บ นมกล่อง นมผง และเครื่องปรุงรสต่างๆ ประเภทน้ำปลา น้ำตาล ซีอิ๊ว
 
 
เสบียงประเภทไม่ต้องหุงต้ม
                ในบางสถานการณ์เสบียงยังชีพที่กล่าวมาบางชนิดอาจยังไม่เหมาะสม เช่น ข้าวสารซึ่งเป็นอาหารหลักของเรา
เพราะจำเป็นต้องหุงก่อนกิน ถ้าเกิดน้ำท่วมจนเกือบจะถึงหลังคาบ้านอยู่แล้ว จะหุงข้าวกินก็คงลำบาก หรือไม่มีแก่ใจจะทำ
จึงได้มีการพัฒนาเสบียงในรูปแบบต่างๆ ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูปสามารถบริโภคได้ทันที
หรือต้องผ่านการเตรียมเพียงเล็กน้อยอย่างเช่นเติมน้ำร้อน เวลาที่เขาจะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับใช้เป็นเสบียงนั้น
ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่าง ดังเช่นต่อไปนี้

                1. ต้องเก็บได้ที่อุณหภูมิปกติ จะได้ง่ายต่อการขนส่งและเก็บรักษา ไม่ใช่ว่าต้องแช่เย็นไปหรือ
                ต้องหาตู้เย็น ตู้แช่มาไว้เก็บ
                2. เก็บได้นานพอควร ไม่ใช่หมดอายุเร็วเกินไป ส่วนมากจะให้อยู่ได้ 1-5 ปี
                3. น้ำหนักเบา พกพา ขนย้ายสะดวก
                4. มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมและปริมาณเพียงพอ กินแล้วอิ่มท้อง
                5. กลิ่นและรสชาติดีพอสมควร เป็นที่ยอมรับได้
                6. สะอาด ปลอดภัย
                7. ราคาพอสมควร
นอกจากตัวอาหารแล้วภาชนะที่บรรจุต้องเหมาะสมด้วย ต้องเก็บรักษาคุณภาพของอาหารข้างในได้ น้ำหนักเบา ราคาพอสมควร
และสะดวกในการใช้
 
            จากคุณสมบัติที่ต้องการ ส่วนมากเสบียงที่ใช้จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูป 2 กระบวนการหลัก
ด้วยกันคือ การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนและการทำให้แห้ง กระบวนการอื่นที่อาจใช้ก็มีการฉายรังสี เป็นต้น ในการใช้ความร้อน
จำเป็นต้องใช้ความร้อนสูง เพื่อทำลายจุลินทรีย์ให้หมด ใช้อุณหภูมิน้ำเดือดหรือสูงกว่านั้นและอาจใช้ความดันช่วยแล้วแต่ชนิด
ของอาหาร เช่น การทำอาหารกระป๋องอาจบรรจุกระป๋องโลหะถุงลามิเนตที่ทนความร้อนในระหว่างการฆ่าเชื้อได้ ส่วนขวดแก้ว
ไม่เหมาะสมแน่เพราะแตกง่าย อาหารที่มีการผลิตหรือทดลองผลิตเป็นเสบียงในลักษณะนี้มีตั้งแต่ข้าวสวย ทั้งข้าวขาวและข้าวกล้อง
กับข้าวจำพวกแกงเผ็ด พะแนง ผัดเผ็ด ข้าวผัด ก๋วยเตี๋ยวผัด ขนมหวาน บางชนิดหาซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาด ผลิตภัณฑ์อื่น
ที่เรารับประทานกันอยู่แล้วก็มี ไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋อง เนื้อกระป๋อง อาหารคาวพวกแกงหรือผัดเผ็ด ผัก-ผลไม้กระป๋อง หรือแม้แต่
อาหารเจบรรจุกระป๋อง สามารถใช้เป็นเสบียงได้ทั้งสิ้นเพราะพร้อมรับประทานได้ทันที ในการจัดเตรียมเสบียงของหน่วยงาน
ทางทหารของต่างประเทศในระยะหลังนี้จะชอบใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นถุงลามิเนต เพราะน้ำหนักเบากว่าพกพาง่าย รูปร่างไม่แข็งเป็นทรง
อย่างกระป๋อง แต่ตัวภาชนะเองราคายังแพงกว่ากระป๋อง
 
                อาหารแห้งนั้นมีหลายรูปแบบ มีทั้งชนิดที่รับประทานได้เลยและชนิดที่ต้องคืนรูปด้วยน้ำ(ร้อน)อย่างเช่นอาหารแห้ง
ที่เราบริโภคกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมปังกรอบ บิสกิต ผลไม้แห้งฯลฯ
มีผลิตภัณฑ์อาหารแห้งอยู่ชนิดหนึ่งที่พัฒนาขึ้น
เพื่อใช้เป็นเสบียงยามยากหรือเวลาไปเที่ยวป่าเขาลำเนาไพรก็ใช้ได้ มีลักษณะเป็นอาหารแท่ง รสชาติต่างๆทั้งของคาวเช่น รสไก่
รสพิซซ่า รสเนื้อ และของหวาน เช่น รสวานิลลา รสช็อคโกแลต บางชนิดมีการเสริมสารอาหารวิตามินแร่ธาตุอีกด้วย
 
                การเตรียมการสำหรับเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ เป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ประเทศไทยของเรานั้นโชคดีอย่างเหลือล้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่ค่อยจะมีภัยธรรมชาติ
ที่รุนแรง แต่ก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมบ้าง
ภัยจากพายุบ้างเป็นประจำทุกปี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรสงเคราะห์ทั้งหลาย ตลอดจนชุมชน
ในเขตที่ประสบภัยบ่อยครั้งจึงต้องเตรียมพร้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม เครื่องใช้สิ่งของจำเป็นเพื่อจะให้การช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันการ การพัฒนาและจัดหาเสบียงในรูปแบบที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฎิบัติงานเหล่านี้
 

ที่มา : ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง, สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เรื่องน่ารู้กับน้ำมันรำข้าวคิง
ผิวสวย ด้วยอาหาร
อาหารต้านความดันโลหิตสูง
กินแก้อ่อนเพลีย
การบำบัดอาการนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย
อาหารต้านเครียด
ใยอาหารกับสุขภาพ
อาหารในยามวิกฤต
อาหารฟังก์ชั่น (Functional Foods)
เกณฑ์อาหารว่าง-สีสัญญาณไฟจราจร
กินพอดีไม่มีโรคหัวใจ
1,

แสดงหัวข้อทั้งหมด
 
© All Rights Reserved, Thai Edible Oil Co., Ltd.
www.KingRiceBranOil.com