บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
3366/6-8 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร.  02-249-9348 – 52     แฟ็กซ์. 02-249-4914

Thai Edible Oil Co., Ltd.
3366/6-8 Soi Manorom, Rama 4 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
Tel. (662) 249-9348 till 52     Fax: (662) 249-4914