Welcome to King Society
king rice product where to buy king activities FAQ nutrition update healthy menu game web links
Thai Edible Oil

รู้จริง... เรื่องน้ำมันและไขมัน
น้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี อันตรายจริงหรือ?
โอเมก้า 3 ที่ระบุในฉลากน้ำมันพืช มีประโยชน์เหมือนในน้ำมันปลา จริงหรือไม่
น้ำมันรำข้าวกับน้ำมันมะกอกต่างกันอย่างไร
กรดไขมันทรานส์ มีผลต่อสุขภาพอย่างไร
การใช้น้ำมัน ควรทอดกี่ครั้ง
น้ำมันปาล์ม มีจุดเกิดควันค่อนข้างต่ำ ทำไมถึงทอดได้
มีคนแนะนำว่าในครัวควรมีน้ำมันสำหรับประกอบอาหารมากกว่า 1 ประเภท จริงหรือไม่
การที่น้ำมันอยู่ในที่เย็นแล้วเป็นไข เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลหรือไม่
น้ำมันพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

งานวิจัยและนานาเวปไซต์ Rice Bran Oil
เวปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าว
งานวิจัยที่เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าว

เรื่องน่ารู้จากน้ำมันรำข้าวคิง
สารโอรีซานอล มีประโยชน์อย่างไร
น้ำมันรำข้าวคิง เหมาะสำหรับใช้ทอด หรือผัด
น้ำมันรำข้าวคิงเมื่ออยู่ในที่เย็น เกิดไขหรือไม่
น้ำมันรำข้าวคิง เก็บได้นานเท่าใหร่ และควรจัดเก็บอย่างไร
ไฟโตสเตอรอล มีประโยชน์ เหมือนกับ แพลนท์ สตานอล (Plant Stanol) ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL ? C) หรือไม่
ไฟโตสเตอรอล ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้อย่างไร
สารไฟโตสเตอรอล คืออะไร พบในอาหารชนิดใด มีประโยชน์อย่างไร
สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่พบในน้ำมันรำข้าว มีกี่ชนิด

 
มีคนแนะนำว่าในครัวควรมีน้ำมันสำหรับประกอบอาหารมากกว่า 1 ประเภท จริงหรือไม่
   
       ที่มีการกล่าวเช่นนี้เพราะคุณสมบัติของน้ำมันพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน บริษัทผู้ผลิตและจำหน่าย
น้ำมันพืชหลายชนิดในยี่ห้อเดียวกัน จึงแนะนำการใช้น้ำมันพืชให้เหมาะสมกับคุณสมบัติทางเคมีของ
น้ำมันพืชแต่ละชนิดที่บริษัทนั้นจำหน่าย คุณสมบัติทางเคมีที่ใช้ตัดสินว่าน้ำมันชนิดนั้นเหมาะกับ
การประกอบอาหารด้วยความร้อนระดับใด คือ จุดเกิดควัน สามารถแบ่งน้ำมันตามอุณหภูมิของ
จุดเกิดควันได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

       1. น้ำมันที่มีจุดเกิดควันค่อนข้างต่ำ ได้แก่ น้ำมันคาโนล่า (204.4 ?C) น้ำมันมะกอก (210.0?C) 
           น้ำมันปาล์ม(216.0 ?C) เหมาะกับการประกอบอาหารที่ใช้ความร้อนต่ำ ยกเว้นน้ำมันปาล์ม   
           ที่นิยม นำไปใช้ทอดอาหารอย่างแพร่หลาย    
      2. น้ำมันที่มีจุดเกิดควันในระดับปานกลาง ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง (232.2 ?C) น้ำมันข้าวโพด
           (232.2 ?C) น้ำมันทานตะวัน (232.2 ?C) น้ำมันดอกคำฝอย (232.2 ?C) เหมาะกับการประกอบ
           อาหารที่ใช้ความร้อนปานกลางอย่างการผัดทั่วไป ไม่เหมาะที่จะนำมาประกอบอาหารแบบ
           ทอดน้ำมันท่วม (Deep Fried) หรือการผัดด้วยไฟแรงๆ
      3. น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูง (High Smoke Point) ได้แก่ น้ำมันรำข้าว (250.0 ?C) น้ำมันเมล็ดชา
           (252 ?C)   สามารถนำมาประกอบอาหารได้ทุกประเภท     
      
      ดังนั้น หากเลือกใช้น้ำมันที่มีจุดเกิดควันสูง (High Smoke Point) อย่าง น้ำมันรำข้าว
ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำมันหลายชนิดมาใช้ในครัว มีน้ำมันรำข้าวเพียงขวดเดียว ก็สามารถ
นำมาประกอบอาหารได้ทุกประเภท ทั้งทอด ผัด ทำน้ำสลัด หรือ ทำขนมอบ
    

?????            
 
   
 
© All Rights Reserved, Thai Edible Oil Co., Ltd.
www.KingRiceBranOil.com