Welcome to King Society
king rice product where to buy king activities FAQ nutrition update healthy menu game web links
Thai Edible Oil

รู้จริง... เรื่องน้ำมันและไขมัน
น้ำมันพืชผ่านกรรมวิธี อันตรายจริงหรือ?
โอเมก้า 3 ที่ระบุในฉลากน้ำมันพืช มีประโยชน์เหมือนในน้ำมันปลา จริงหรือไม่
น้ำมันรำข้าวกับน้ำมันมะกอกต่างกันอย่างไร
กรดไขมันทรานส์ มีผลต่อสุขภาพอย่างไร
การใช้น้ำมัน ควรทอดกี่ครั้ง
น้ำมันปาล์ม มีจุดเกิดควันค่อนข้างต่ำ ทำไมถึงทอดได้
มีคนแนะนำว่าในครัวควรมีน้ำมันสำหรับประกอบอาหารมากกว่า 1 ประเภท จริงหรือไม่
การที่น้ำมันอยู่ในที่เย็นแล้วเป็นไข เกี่ยวข้องกับคอเลสเตอรอลหรือไม่
น้ำมันพืชแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไร

งานวิจัยและนานาเวปไซต์ Rice Bran Oil
เวปไซต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าว
งานวิจัยที่เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าว

เรื่องน่ารู้จากน้ำมันรำข้าวคิง
สารโอรีซานอล มีประโยชน์อย่างไร
น้ำมันรำข้าวคิง เหมาะสำหรับใช้ทอด หรือผัด
น้ำมันรำข้าวคิงเมื่ออยู่ในที่เย็น เกิดไขหรือไม่
น้ำมันรำข้าวคิง เก็บได้นานเท่าใหร่ และควรจัดเก็บอย่างไร
ไฟโตสเตอรอล มีประโยชน์ เหมือนกับ แพลนท์ สตานอล (Plant Stanol) ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL ? C) หรือไม่
ไฟโตสเตอรอล ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลได้อย่างไร
สารไฟโตสเตอรอล คืออะไร พบในอาหารชนิดใด มีประโยชน์อย่างไร
สารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติที่พบในน้ำมันรำข้าว มีกี่ชนิด

 
น้ำมันรำข้าวคิงเมื่ออยู่ในที่เย็น เกิดไขหรือไม่
   
       น้ำมันพืชทุกชนิดสามารถเกิดไขได้เมื่อได้รับความเย็น แต่จะเริ่มเกิดไขในระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับสัดส่วนกรดไขมันของน้ำมันพืชนั้นๆ เช่น
       - น้ำมันปาล์มจะเริ่มเกิดไขเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 6.6 - 14.3  องศาเซลเซียส
       - น้ำมันถั่วเหลืองจะเริ่มเกิดไขเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า - 9 องศาเซลเซียส
       - น้ำมันรำข้าวคิง จะเริ่มเกิดไขเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 5 - 6 องศาเซลเซียส
       การเป็นไขของน้ำมันเป็นลักษณะทางกายภาพเท่านั้น เมื่อนำน้ำมันที่เป็นไขมาไว้ที่อุณหภูมิปกติ
(อุณหภูมิห้อง) หรือนำไปประกอบ
อาหารที่ใช้ความร้อน ลักษณะที่เป็นไขก็จะแปรสภาพกลับเป็น
ของเหลวเหมือนเดิม
   
 
© All Rights Reserved, Thai Edible Oil Co., Ltd.
www.KingRiceBranOil.com